Most Downloaded

1
Study on Kinematics Simulation for Six Degree-of-Freedom Industrial Robot Arms
Yun Yang, Song Hua, Xu Bingji
2018, 37(8): 1167-1176. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180029
2
Modeling and Analysis of Synchronization Error of Double-drive Feed System
Han Xing, Hu Xiaoqiu, Hu Yushen, Zhou Yicheng
2018, 37(8): 1177-1182. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180012
3
Analysis and Simulation of Motion Characteristics of Silkworm-robot
Meng Lingsen, Wu Sheng, Wang Yongjuan
2018, 37(8): 1161-1166. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180025
4
Reliability Analysis of Failure Dynamic Mechanical System using Vine Copula Model
Hu Qiguo, Zhou Song
2018, 37(8): 1149-1155. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180024
5
Analysis of Influence of Rod Length Error on Position Accuracy of Underwater Extended Mechanism
An Hui, Du Xiangdang
2018, 37(8): 1156-1160. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180048
6
Perona-Malik Diffusion Filtering Algorithm for Mechanical Vibration Signals in Strong Noise Background
Wu Wenfeng, Chen Xiaohu
2018, 37(8): 1190-1194. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180001
7
Modeling and Simulation of Influence Coefficient Table Method for Rotor Single-plane Online Active Balancing
Fan Hongwei, Shi Bijia, Jing Minqing
2018, 37(8): 1195-1199. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180105
8
An Improved Potential Field Path Planning Algorithm for Multiple Robots
Hu Xiaoping, Cao Jing
2018, 37(8): 1207-1216. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180009
9
Robust Finite-time Motion Control for a Class of Smart Piezoelectric Actuators with Unknown Nonlinear Hysteresis
Yu Shengdong, Ma Jinyu, Chen Dalu, Kang Shengzheng
2018, 37(8): 1183-1189. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180136
10
The Coupling of Linear Extrapolation Method and Similar Extreme Extension Method to Restrain Boundary Effect of EMD
He Zhenpeng, Zhu Zhiqi, Xie Haichao, Wang Yawen, Xu Tangjin, Zheng Jie, Fu Xueying, Du Chaoping, He Rui
2018, 37(8): 1200-1206. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.2018.0801
11
Calibration Method for Lightweight Modular Robot with Joint Stiffness Taken into Account
Tian Jufeng, Wang Panfeng, Liu Shibo, Wang Zhenze
2018, 37(8): 1217-1222. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180015
12
Calculating Normal Vector of Measurement Point for STL Model in On-machine Measurement System
Gao Shan, Wang Zhe, Wang Taiyong, Yu Zhiqiang, Liu Changling
2018, 37(8): 1231-1238. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180005
13
Numerical Calculation of Sheath Characteristics of ECR Neutralizer
Cao Heyang, Yang Juan, Guo Ning
2018, 37(8): 1223-1230. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180013
14
Research on Tooth Surface Error Correction Technique of Spiral Bevel Gears
Wu Cong, Yan Hongzhi, Mu Fusheng, Xiao Meng, Ai Wuyi
2018, 37(8): 1239-1245. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180006
15
Experimental Investigation on Filing in Ultrasonic Vibration Process of Cf/SiC Composites
Jiang Jie, Wan Shumin, Lin Bin, Li Huan
2018, 37(8): 1246-1252. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180004
16
Multi-objective Optimization for WEDM of Single-crystal Silicon
Lu Xiong, Li Shujuan, Xin Bin, Li Zhipeng
2018, 37(8): 1253-1259. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180030
17
Study on Wear Inhibition and Parameter Optimization in Polishing of SKD11 Steel by Elastic Abrasive
Wu Xiaojun, Shu Xiao, Zhou Tianze, Jia Huibo, Li Yanlei, Tong Xin
2018, 37(8): 1260-1266. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180019
18
A New Modal Testing Technique for Light-weight Large Flexible Cable-net Structure
Du Dahua, He Erming, Wang Hui, Huang Hong
2018, 37(8): 1267-1271. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180113
19
Wet-gas Flow Characteristics and Structural Optimization of Venturi Divergent Section
Xu Ying, Wang Yadan, Zhang Tao, Wang Jinghan
2018, 37(8): 1272-1279. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180033
20
Prediction Method Research of Aerodynamic Noise for Engine Intake Manifold
Xu Zhichao, Zu Bingfeng, Wang Zhen, Xu Yuliang, Liu Li'na, Bai Yang
2018, 37(8): 1280-1285. doi: 10.13433/j.cnki.1003-8728.20180008
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go